03
İlgi : 22.04.2024 tarihli ve 5697693 sayılı yazı
İlgi'de kayıtlı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin
uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmekte olup 2024 yılı ödül başvuru sürecinin başladığını, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan; proje başvuruları için "İşletme / Kamu Ödül Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 30 Mayıs 2024 tarihine kadar, bağımsız değerlendirici başvuruları için "Değerlendirici Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 17 Mayıs 2024 tarihine kadar doldurulması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer yandan, ilgili kesimlerin Verimlilik Proje Ödülleri süreci hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak amacıyla planlanan "Tanıtım ve Bilgilendirme Webinarı", 2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Söz konusu webinara aşağıdaki bağlantı adresinden katılım sağlanabilecektir.


Bağlantı Adresi:
https://tubitak-gov.zoom.us/j/95206922443?pwd=OHc0eGFrditjd0IzRTllL0RIOVRjQT09
Parola: 2024
Bilgilerinizi ve söz konusu webinara katılım sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
Okunma Sayısı: 113