03
Bilindiği üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı"nın yerini, 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de Katılım Anlaşması imzalanan ve
12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeni" almıştır. KOSGEB, Tek Pazar Programının ulusal koordinatörü olarak yetkilendirilmiş olup Ülkemizin programdan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların
duyurulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.
Bu çerçevede, KOSBEB tarafından, Tek Pazar Programı- COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri yer alan "Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı - Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)" proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurumların çağrı ve başvuru süreci
hakkında bilgi almaları için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online bir eğitim planlanmıştır. Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formu doldurularak katılım sağlanacak olup toplantı linki kayıt formunu dolduran kişilere eposta aracılığıyla iletilecektir.
Proje teklif çağrısına başvuru yapılmasının Oda/Borsanızca değerlendirilmesi, başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin e-posta
burcu.atilgan@tobb.org.tr) ile tarafımıza bildirilmesi ve çağrıya ilişkin bilgi ve online eğitim hakkında üye ve paydaşlarınızın bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Bilgi Notu (7 sayfa)
Okunma Sayısı: 108