Borsa Duyuruları

 

05
ÜZÜM SATIŞ İLANI
İlçe Müdürlüğümüz adına tahsisli Tarsus Tarım Kampüsünde bulunan Sayköy Mahallesi 179/1 - 179/2- 165/1 nolu parsellerde yaklaşık 17 dekar bağ alanında gerçekleştirilen ''Bağa Baktım Üzüm Oldu, Yemeye Yüzüm oldu'' projesinde 2024 yılında gerçekleştirilen Demostrasyon ve eğitim çalışmaları sonucunda hasat olgunluğu yaklaşan 12000 kg. Ergin çekirdeksiz ve 3000 Kg Victoria çeşidi üzümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına uygun açık teklif usulü satış işlemleri için 10.06.2024 Pazartesi günü Saat 10:00'da SAYKÖY Tarsus Tarım kampüsünde toplanılmak üzere satışı yapılması hususunda Borsamız web sayfasında ve SMS ile ilgili üyelerimize 10/06/2024 tarihine kadar ilan edilecektir.

[Devamını oku...]

30
Bilindiği üzere, 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmalar Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.
Bakanlığımız Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 01-05 Temmuz 2024 tarihlerinde Antalya'da 2023/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi
düzenlenecektir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Murat OVALI
Ticaret Denetmeni Müdürü V.

[Devamını oku...]

29
İlgi : 03.04.2023 tarihli ve E-94997749-552.01.05.01-00084233886 sayılı yazı.
Bilindiği üzere, 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmalar Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

Bakanlığımız Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde Mersin'de 2024/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenlenecektir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

S. Murat SEYHAN
Ticaret Denetmeni Müdürü V.

[Devamını oku...]

26
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarihinde çıkmış 21 Mart 2024 Birinci Başvuru Çağrı İlanına bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden aşağıda yer alan sektörlerden proje başvurusu yapılabilecektir.


Detaylar Dosyalar kısmında ekli olan 22.03.2024 Tarih ve 540563 sayılı evraktadır.

[Devamını oku...]

26
İlgi : Çukurova Kalkınma Ajansının 19.02.2024 tarihli ve 654.002451 sayılı yazısı. .
İlgi yazı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 103,6 milyon avro tutarındaki birinci teklif çağrısının 15 Aralık 2023 tarihinde yayımlandığı, program kapsamında, ülkemiz ve
havzadaki diğer program ülkelerinden uygun kurum ve kuruluşların ortaklaşa hazırlayacakları projelerin destekleneceği, Bu bağlamda Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yer alan potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenleneceği, bilgilendirme etkinliğinin 22 Şubat 2024 tarihinde Mersin' de gerçekleştirilmesi planlandığı, etkinlikte Akdeniz Programının genel yapısına ilişkin bilgi verilerek, birinci teklif verme çağrısının kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı,Bilgilendirme etkinliğine katılmak isteyenlerin https://cbc.ab.gov.tr/duyuru/50806/akdenizprogramibilgilendirmeicinmersinde?
lang=tr linkinden etkinliğe kayıt yaptırmaları gerektiği ve her kurumdan en fazla iki temsilcinin kaydının kabul edileceği belirtilerek, etkinliğe ilgililerin katılım sağlamaları bildirilmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.
Mehmet Ali AKYÜZ
Kaymakam

[Devamını oku...]

01
İlgi : Çukurova Kalkınma Ajansının 29.01.2024 tarihli ve 2427 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile bölgesel girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyet ve altyapıları hayata geçiren Çukurova Kalkınma Ajansının 2023 yılında teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Genç Girişimci Destek Programı uygulamaya başladığı, Ocak ayı itibariyle nihai aşamaya gelen programda girişimcilerin minimum uygulanabilir ürünlerini ürettikleri, programın son aşaması olan girişimcilerin yatırımcılarla buluşması için girişimcilerin girişim sermaye fonları, melek yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarının katılımı ile 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00' de Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda demoday etkinliği gerçekleştirileceği belirtilerek, ekte gönderilen program doğrultusunda ilgi duyan girişimcilik paydaşlarının katılım sağlamaları bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

22
İlgi: Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 15.12.2023 tarih ve E-67930234-770-12439928 sayılı yazısı.
İlgi sayılı yazıya istinaden "Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği" esasları doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan,serbest çalışan/çalışacak Ziraat mühendisi, Orman mühendisi ve Orman Endüstri mühendisi ünvanına sahip kişilerin katılabileceği; Mersin, İzmir
ve Antalya Zirai Karantina Müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilecek olan "2024 yılı Fümigasyon Operatör Kursu programı" ile "İstenilen Belgeler" ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

Ek:
1 - Kurs Programı (1 sayfa ) İstenilen Belgeler (1 sayfa) (1 Sayfa)
2 - 2024 yılı Kurs Programı ( 1 sayfa) İstenilen Belgeler (1 sayfa ) (1 Sayfa)
Dağıtım:
Tarsus Ziraat Odası Başkanlığına
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Tarsus Ticaret Borsası Başkanlığına

T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIGI
Ilçe Tarım ve Orman Müdürlügü

[Devamını oku...]

28
İlgi : 22.09.2023 tarihli ve E-94997749-556.99-00089292982 sayılı yazı.
Bilindiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/24 sayılı “Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ”in 15. maddesi çerçevesinde, çırçır ve prese fabrikaları mezkur Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi (PSD)
istihdam etmekle yükümlüdür.
Bu kapsamda, 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde Şanlıurfa’da PSD Eğitimi düzenlenecek olup, eğitime katılmak isteyenlerin GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ivedikle başvurması gerekmektedir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

06
Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz 2022 Yılında tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi için Ziraat Bankası ile "Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Kredi Paketleri Kapsamındaki Sertifikasyon Süreci Eğitim Programı İşbirliği Protokolü" düzenlemiştir.
Kredi Paketi kapsamında önkoşul olarak başvuracak kişilerden bankanın talep ettiği mesleki eğitimi almış olmak şartına istinaden "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" ve "Seracılık" alanlarında eğitim içerikleri hazırlanmıştır.
Eğitimlerimiz online sertifika programları olup eğitim tamamlandığında kursiyerlerimiz hem "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" ve "Seracılık" alanlarında temel bilgiye hem de ticari açıdan önemli bitkileri yetiştirmeyi öğrenir.
Bu amaçla hazırlanan eğitimlerden ilgili kişilerin faydalanması ve desteklenmesi adına kurumunuzun web sayfasından veya farklı iletişim kanallarından duyurusunun yapılması için gereğini arz/rica ederim.

[Devamını oku...]

01
Ergin Çekirdeksiz ve Victoria Üzüm çeşitleri ihalesi

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 3İlk   Geri   [1]  2  3  İleri   Son