Tarsus Borsası Haberler

İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı

  • 06.11.2020
  • tarsustb
İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve İlçemiz Kaymakamı Kadir Sertel OTCU' nun Başkanlığında toplanan “İlçe İnsan Hakları Kurulu” Tarsus Ticaret Borsası Toplantı Salonunda 2020 yılı Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.
İlçe Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi, hak ihlallerinin incelenmesi ve araştırılması, sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenlerin incelenerek çözüm önerilerinde bulunulması, İlçe İnsan Hakları Kurulunun daha etkin ve verimli çalışması için neler yapılabileceği hususunda görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı
İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı