Misyon

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgili mevzuatı ile tanımlanan Borsacılık Anlayışı kapsamında Üyelerimizin Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen Dünyada Yer almasını sağlayacak, Serbest Piyasa Ticaretinin Gelişimine Katkı sağlayacak sanayi yapısını oluşturmak, Rekabet Gücünü arttırmak, Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunmak, Borsaya Dahil Maddelerin Alım Satımı ile Oluşan Fiyatların Tespit, Tescil ve İlan edilmesi ile Ülkemizde Ticaret ve Ekonominin Büyümesine Katkıda bulunmak.

 

Vizyon 

 

Tarsus'un 10 yıl içinde ;  tarımsal ticarette merkez, tarımda ülkenin moderni ve modeli, tarıma dayalı sanayide yatırım cenneti olmasına, sadece Türkiye değil, dünya ölçeğinde işaret edilen bir CAZİBE  ve Marka Kent olmasına katkı sağlamaktır.

 

İlkeler

Vizyonumuza ulaşırken, yöneticilerimizle, tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel ilkelerimiz  şunlar olacaktır:
güvenilirlik
 * adalet
 * tarafsızlık
 * etkinlik (hız, esneklik ve verimlilik)
 * saydamlık 
 * sorumluluk bilinci
 * çözüm odaklılık
 * yetkinlik
 * sürekli gelişim

kurum kaynaklarımızı şeffaf , hesap verebilir tasarrufu da ön planda tutacak şekilde davranmak 
şahıslara değil kuruma hizmeti esas olamak