STRATEJİK AMAÇLI KURUM İÇİ İŞ PLANI
  GERÇEKLEŞME DURUMU  
  HEDEF MİKTARI EVET HAYIR AMAÇ   HEDEF FAALİYET
Yönetim Kurulu Başkanı’nın tüm randevu ve görüşmelerini organize etmek >40          
Akreditasyon Belgelendirme Törenine Katılım 14.01.2014 >1          
İlçe genelinde protokol listesi düzenlemek ve bu listelerin daima güncel halde bulunmasını sağlamak >=2     1. 1.1. 1.1.4.
Borsamızın politika vizyon ve misyon beyanlarının gözden geçirilmesi ve YK 'nca güncellenmesi >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personellerin ve üyelerin bu beyanlardan haberdar edilmesi  >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Stratejik Amaçlar ve hedeflerin takibi >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personel performanslarının ölçülmesi ve takibi >=1     1. 1.1. 1.1.2.
Organizasyon Şeması kontrolü >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Üst yönetimde yer alan kişilerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitim düzenlenmesi >=1     1. 1.2. 1.2.1.
İşe yeni giren personellerin ve çalışanların oryantasyonu  >=5     1. 1.1. 1.1.2.
Yeni İstihadam takibi >=2     1. 1.1. 1.1.3.
Üye eğitimine ayrılan pay ve bütçede takibini yapmak >=2     1. 1.2. 1.2.1.
Personel eğitimine ayrılan pay ve bütçede takibini yapmak >=2     1. 1.1. 1.1.2.
Stratejik Plan çalışmalarını bütçeye göre takip etmek >=2     1. 1.1. 1.1.4.
Mali konularla ilgili risk analizi çalışması yapmak >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
Kalite El Kitabında hazırlanan ve İnsan Kaynakları Prosedürünün güncelliğinin sağlanması  >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personel görev tanımlarının güncelliğinin sağlanması >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personel istek ve önerileri, memnuniyeti ,el kitabı,ve benzerlerini takip etmek  >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personel şikayetlerini takip etmek,  lüzumunda     1. 1.1. 1.1.4.
Personelin mesleki ve kişisel gelişiminin takibi, personel toplantıları, eğitimlerini takip etmek  >=3     1 1.1. 1.1.2.
Yıllık iş planının hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmanın koordine edilmesi >=3     1. 1.1. 1.1.4.
Tamir ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve planlarının hazırlanması >=1     1. 1.1. 1.1.4.
Personel yıllık iş planı hedeflerinin gerçekleşme durumlarının takibi >=3     1. 1.1. 1.1.4.
Stratejik Planın iş planları ile takibinin yapılması >=3     1. 1.1. 1.1.4.
Acil Durum tatbikatı yapılması >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.1.
Tüm hizmet ve faaliyetlerini en üst düzeyde verimlilik ile gerçekleştirebilmesi için uygun ortam oluşturmak >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.1.
Tarsusun kalkınmasına, tanıtılmasına ve katma değer yaratılmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak >=yılda 3     3. 3.1. 3.1.3.
Haberleşme talimatını güncellemek ve uygulamasını koordine ve kontrol etmek >=3     1. 1.1. 1.1.4.
Üyeler ile iletişime yönelik yazışmalar >=30     1. 1.2. 1.2.1.
Elektronik ve Yazılı Duyuru Hizmetleri >=30     1. 1.2. 1.2.1.
Basın Toplantıları ve basın haberleri >=30          
Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının basın mesajlarını, toplantı konuşmalarını, Radyo ve TV konuşmalarını hazırlamak >=30     3. 3.1. 3.1.1.
Kutlama ve taziye ile ilgili yazışmaları yapmak >=30          
Borsa tarafından düzenlenen toplantı, panel, seminer, basın toplantısı vb. etkinliklere yazılı-görsel ve işitsel basının katılımını sağlamak >=15          
Günlük gazeteler gözden geçirerek Borsa ile ilgili haberleri derlemek ve arşivlemek >=50          
Çeşitli yayınlar hazırlayarak kamuoyunun bilgisine ve kullanımına sunmak >=5          
Faaliyet raporu hazırlamak ve yayınlamak, üyelere bildirilmesini sağlamak >=1          
Basın Bültenleri hazırlamak >=25          
Basında yer almaya yönelik istatistik tutmak >=20     1. 1.1. 1.1.4.
Basında yer alma oranları ile ilgili Yönetim Kurulu ve Meclise bilgilendirme yapmak >=2          
Web sitesinin tıklanma oranları ölçülmesi ve istatistik tutmak  >=5     1. 1.1. 1.1.4.
Verilerin daha önceden belirlenmiş periyotlarda sağlıklı bir şekilde yedeklenmesini sağlamak >=ayda 2     1. 1.1. 1.1.4.
Kullanılan tüm bilgisayar sistemlerinde virüs, toz, gürültü ve veri bütünlüğü problemlerine karşı dönemsel olarak bakım yapmak >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
İletişim ve teknolojik kullanımdaki amlzemeler ve cihazlar için Bakım Planı oluşturulması >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
Üyelerin öneri ve isteklerini yazılı olarak almak ve değerlendirmek >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye etkinliklerine yönelik kayıtlar tutulması >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye eğitimlerinin planlanması ve düzenlenmesi   >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımlanması ve sonuca ulaştırılması >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye Memnuniyet anketi uygulaması  >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye anketlerinden gelen taleplerin veya üye şikayetlerinin çözüme kavuşturulması       1. 1.2. 1.2.1.
Üyelere ait başarı hikayelerinin hazırlanması ve yayımlanması >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Kalite hedeflerinin belirlenmesi >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
Kalite hedeflerinin Stratejik planla uyuşmasının takibi >=yılda 2     1. 1.1. 1.1.4.
Başarılamayan hedeflerle ilgili eylem planı hazırlanması >=yılda 2     1. 1.1. 1.1.4.
İç Tetkik Planının hazırlanması >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
İç tetkik uygulaması >=yılda 2     1. 1.1. 1.1.4.
Kalite Yönetim Sisteminizi diğer Oda/Borsalarla kıyaslanması >=yılda 1     1. 1.1. 1.1.4.
Üye faaliyetlerine yönelik Yıllık İş Planı kapsamında bir Faaliyet Takvimi oluşturulması >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye etkinliklerini belirlemeye yönelik anket uygulması  >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üyelere yönelik olarak ekonomik beklentilerine yönelik ihtiyaç analiz araştırmaları yapmak >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Lobi faaliyetleri takip çizelgesi oluşturmak ve takip etmek >=yılda 1     3. 3.1. 3.1.1.
Yönetim Kurulu Başkanı’nın haftalık programının düzenlenmesi ve takibi  >=yılda 40     3. 3.1. 3.1.1.
Tarsus’a Devlet Üniversitesi kurulması kararının alınmasını sağlamak, >=yılda     3. 3.1. 3.1.3.
Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye eğitimlerine yönelik faaliyetlerin belirlenmesi >=yılda 1     1. 1.2. 1.2.1.
Üye eğitimlerinden sonra etkinlik değerlendirmesi yapılması >=yılda 3     1. 1.2. 1.2.1.
Üyelerin mesleki bilgilerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetleri belirlemek >=yılda 3     1. 1.2. 1.2.1.
Kentin iş ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım ve proje faaliyetleri belirlemek ve düzenlemek  >=yılda 40     3. 3.1. 3.1.2.
Proje Masası oluşturulması, >=yılda 1     3 3.1 3.1.1
             

Yazdır