2013-2016 STRATEJİK PLAN

 

AMAÇ 1: Üyelerine, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmet sunmak

AMAÇ 2: Üyelerimizin ortak kullanımına yönelik projeler uygulamak ve yürütmek

AMAÇ 3: Tarsus’ta yerel kalkınmanın sağlanması ve iş çevresinin geliştirilmesi , sosyal sorumluluk projelerine desteklenmesi

 

 

TOPLAM PLANLANAN

TOPLAM GERÇEKLEŞEN

ORANI

 

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

 

 

 

 

 

2013

22.500,00

4.986,30

12.500,00

1.494,58

10.000,00

7.894,20

 

 

45.000,00

14.375,08

32%

2014

383.000,00

236.787,49

2.825.000,00

4.369.555,93

90.000,00

65.526,39

 

 

3.298.000,00

4.671.869,81

-42%

2015

105.000,00

71.588,59

2.500.000,00

1.509.114,67

110.000,00

151.563,98

 

 

2.715.000,00

1.732.267,24

64%

2016

165.000,00

103.793,27

740.000,00

71.560,66

110.000,00

144.153,08

 

 

1.015.000,00

392.870,27

38.7%

                       
                       

2017-2020 STRATEJİK PLAN AMAÇ MALİYETLENDİRME

 

AMAÇ 1:  TTB’nin kurumsal gücü ve mali yapısını arttırmak.

AMAÇ 2: Hizmet kalitesinin etkinliğini arttırmak, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirmek,eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek

AMAÇ 3: Bölgenin üretim,ticaret ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, üyelerimizin Borsa ile ilişkilerinin artırılması ve iş geliştirme konularında yardımcı olunması

AMAÇ 4: Toplumsal ve sektörel aktörlerle işbirliğinin arttırılması, yeni istihdam alanları ve girişimcilere kaynak olunması, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi

TOPLAM PLANLANAN

TOPLAM GERÇEKLEŞEN

ORANI

 

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

 

 

 

2017

119.730,00

196.825,32

153.000,00

373.316,03

47.500,00

334.091,31

47.000,00

127.337,43

367.230,00

1.031.570,09

 

 

 

 

Araç Alımı : 207.986,28

OSB Kuruluşu Payı:300.000

 

 

 

507.986,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367.230,00

523.583,81

42,50%

                       
 

AMAÇ 1:

Soğuk Oda Bakım (Özge Cadun) : 21.777,90 ve Danışman Emin Bey : 61,925 Kalan Maliyet: 113.122,42

 

AMAÇ 2:

Mercedes Vıto Alımı: 182.852,28 ve Koltuk Yapımı :25.134 Toplam:207.986,28 TL Araç Alımı  Kalan Maliyet:165.329,75

 

AMAÇ 3:

OSB Kuruluşu Katılım Payı 300.000  Kalan Maliyet : 34.091,31

 

AMAÇ 4:

Öğrenci Yardımları 67.500 var Kalan Maliyet:59.837,43

                       
                       
                       

2017-2020 STRATEJİK PLAN AMAÇ MALİYETLENDİRME

 

AMAÇ 1:  TTB’nin kurumsal gücü ve mali yapısını arttırmak.

AMAÇ 2: Hizmet kalitesinin etkinliğini arttırmak, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirmek,eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek

AMAÇ 3: Bölgenin üretim,ticaret ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, üyelerimizin Borsa ile ilişkilerinin artırılması ve iş geliştirme konularında yardımcı olunması

AMAÇ 4: Toplumsal ve sektörel aktörlerle işbirliğinin arttırılması, yeni istihdam alanları ve girişimcilere kaynak olunması, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi

TOPLAM PLANLANAN

TOPLAM GERÇEKLEŞEN

ORANI

 

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

 

 

 

2017

119.730,00

196.825,32

153.000,00

373.316,03

47.500,00

334.091,31

47.000,00

127.337,43

367.230,00

1.031.570,09

 

 

 

 

Araç Alımı : 207.986,28

OSB Kuruluşu Payı:300.000

 

 

 

507.986,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523.583,81

42,50%

2018

862.000,00

1.612.159,67

134.000,00

39.192,49

696.500,00

90.981,26

50.500,00

40.037,01

1.743.000,00

1.782.370,43

 

 

525.000,00

 

60.000,00

 

600.000,00

 

 

 

558.000,00

782.370,43

40,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1.244.000,00

131.402,42

127.500,00

42.504,44

230.500,00

66.407,58

70.000,00

67.681,06

1.672.000,00

307.995,50

18,40%

 

1.025.000,00

 

50.000,00

 

165.000,00

 

 

 

1.240.000,00

 

 

 

               

432.000,00

307.995,50

71,00%

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

                   
 

AMAÇ 1:

TÜBAŞ Kalan Sermaye 450.000,00 TL'; LİDAŞ Silo Yapımı için 500.000,00TL; AGROPARK A.Ş Sermaye Payı 75.000 TL TOPLAM:1.025.000 TL

 

AMAÇ 2:

Yeni Personel İstihdamı Revize edilebilir 50.000TL

 

AMAÇ 3:

Soğuk Hava Depoların İyileştirilmesi için 65.000TL , URGE Sektör Buluşmaları için 100.000TL Revize edilebilir TOPLAM: 165.000TL

 

AMAÇ 4:

Kosgeb, Kalkınma Ajansları, AB fonları vb. kuruluşlarla kobi’lerin rekabet gücünü arttırabilecek projeler için 25.000