Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar
- Fire, Zayiat ve Randıman Oranları
- Örf, Adet ve Teamüller
- Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

 

Güncelleme Tarihi: 31.12.2020

 

 

Dök.

Doküman Adı

Yayınlayan Kurum

Yayın Tarihi

Bulunduğu Yer

Haziran Güncellik Kontrolü

Aralık Güncellik Kontrolü

Açıklama

Takip Sorumlusu

Takip Yönetimi

 

 

No

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

 

 

1

ISO 9001:2015 KYS STANDARDI

TSE

Eyl.15

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

.

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

İnternet ve gelen yazı

 

 
 

 

 

2

5174 SAYILI TOBB KANUNU

TOBB

Yürürlük;

TÜM  BİRİMLER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

Kalite Yönetim Temsilcisi

İNTERNET

 

 

 

01/06/2004 Tarih 25479 Sayılı Resmi Gzt. Değişiklik 30/11/2018 tarih 7152 sayılı karar

 

 

 

3

ODA BORSA ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

TOBB

Yürürlük; 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazete;

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET VE GELEN YAZI

 

 

 

4

TOBB ORGAN SEÇİMLERİ HK.YÖNETMELİK

TOBB

Yürürlük; 24.04.2013 Tarih 28627 Sayılı Resmi Gazete;

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET VE GELEN YAZI

 

 

 

5

TOBB HAKEM BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ

TOBB

Yürürlük; 12.09.2005 Tarih 25934 Sayılı Resmi Gazete;

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET VE GELEN YAZI

 

 

 

Dök.

Doküman Adı

Yayınlayan Kurum

Yayın Tarihi

Bulunduğu Yer

Haziran Güncellik Kontrolü

Aralık Güncellik Kontrolü

Açıklama

Takip Sorumlusu

Takip Yönetimi

   

No

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

   

6

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ

TOBB

Yürürlük; 12.09.2005 Tarih ,25934 Sayılı; Değişiklik 03.06.2012 Tarih,28312 Sayılı Resmi Gzt.

BORSA MUAMELAT  BİRİMİ

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

BORSA MUAMELAT  BİRİMİ

İNTERNET

   

7

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yürürlük; 10.06.2003 Tarih 25134 Sayılı Resmi Gzt.; Değişiklik 09/07/2018 Tarih,Anayasa Mh.Karar No: KHK 700

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET

   

8

TOBB PERSONEL YÖNETMELİĞİ

TOBB

Yürürlük; 05.08.1983 Tarih 18126 Sayılı; Değişiklik 07.10.1993 Tarih, 93/4830  Sayılı Resmi Gzt.

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET

   

9

Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

TOBB

08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazete

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET

   

Değişiklik 31/01/2017 Tarih, 29965 Sayılı Resmi Gzt.

   

Dök.

Doküman Adı

Yayınlayan Kurum

Yayın Tarihi

Bulunduğu Yer

Haziran Güncellik Kontrolü

Aralık Güncellik Kontrolü

Açıklama

Takip Sorumlusu

Takip Yönetimi

 

 

 

No

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

 

 

 

10

TOBB BÜTÇE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TOBB

Yürürlük; 12.09.2005 Tarih 25934 Sayılı; Değişiklik 15.07.2006 Tarih, 26229  Sayılı Resmi Gzt.

MUHASEBE MEMURU

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

MUHASEBE MEMURU

İNTERNET

 

 

 

11

TOBB TESCİL YÖNETMELİĞİ

TOBB

 

TESCİL MEMURU

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

TESCİL MEMURU

İNTERNET

 

 

 

12

TOBB SANDIK PAY YÖNETMELİĞİ

TOBB

12.09.2005 Tarih 25934 Sayılı Resmi Gazete

GENEL SEKRETER&MUHASEBE MEMURU

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER&MUHASEBE MEMURU

İnterneT VE gelen yazı

 

 

 

13

TÜRK TİCARET KANUNU

TBMM

Resmi gzt. Yayınlandığı tarih:14/02/2011 tarih 27846 sayı Değişiklik; 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İnterneT VE gelen yazı

 

 

 

Dök.

Doküman Adı

Yayınlayan Kurum

Yayın Tarihi

Bulunduğu Yer

Haziran Güncellik Kontrolü

Aralık Güncellik Kontrolü

Açıklama

Takip Sorumlusu

Takip Yönetimi

 

 

 

No

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

 

 

 

14

TTB İÇ YÖNERGESİ

TTB

     19.01.2005

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

Oda Meclisinin 01.11.2010 Tarih ve 21 Sayılı kararıyla en son değişiklik yapılmıştır.

GENEL SEKRETER

TTB MECLİSİ, TOBB

 

 

 
 

 

 

15

TOBB AKREDİTASYON STANDARDI 2010

TOBB

Yürürlük: 2010 TOBB Yönetim Kurulu’nun 27.01.2012 tarihli ve 271 sayılı ile 21.09.2013 tarihli ve 29 sayılı kararları ile revize edilmiştir

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

İNTERNET VE GELEN YAZI

 

 

 

16

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

TBBB

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

Tüm Birimler

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

İNTERNET VE GELEN YAZI

 

 

 

(9/7/2018)

 

 

 

Dök.

Doküman Adı

Yayınlayan Kurum

Yayın Tarihi

Bulunduğu Yer

Haziran Güncellik Kontrolü

Aralık Güncellik Kontrolü

Açıklama

Takip Sorumlusu

Takip Yönetimi

 

 

 

No

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

Güncellik Durumu

Kontrol Tarihi

 

 

 

17

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KVKK

24.03.2016

GENEL SEKRETER

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

 

GENEL SEKRETER

İNTERNET

 

 

 

18

10002 MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

NETSERT

Tem.18

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

GÜNCEL

30.06.2021

GÜNCEL

31.12.2020

.

Kalite Yön.ve Akreditasyon Sorumlusu

İnternet, Gelen Yazı