Text/HTML

 

KAZANILAN PROJELER
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus Ticaret Borsası ÇKA ile Borsacılıkta Türkiye'de bir İlke İmza Atıyor ELEKTRONİK SATIŞ SALONU PROJESİ TR62/14/ÜRÇEP/0023 - 06/11/2014 12 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
Elektronik ortak satış platformu kuruldu ve faaliyete geçti Borsada kurulu laboratuvarda yapılan analiz sayısı arttı Tüccarların satın aldığı ürün kalitesi nedeniyle borsa yönetimine yaptığı şikayetler azaldı 342.508,00.-TL 256.881,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus'ta Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Fizibilite Çalışması TARSUS'TA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR62/14/DFD/0022 - 02/05/2015 3 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
TDİOSB teknik altyapı ihtiyacı, bölgede yer alması öngörülen sektörler ve kapasiteleri , Tarsus’ta tarımda ihtisaslaşmayı teşvik edecek sistemlerin kurulabilmesi için birer araştırma hazırlandı. Tarsus Gıda İhtisas OSB'si 5.300 dönümde kurucu ortağı olarak kuruluşu onaylandı. 67.220,00.-TL 66.220,00.TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Yeniden Yapılanma ( BPR- Business Process Reengineering) Egitim ve Danısmanlıgı YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI TR62/16/TD/0025 - 08/09/2016 1 AY  Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
İdari hizmet yönetimi, insan kaynakları, iş planları ve hizmet kaynak yönetimleri başarılı bir şekilde oluşturuldu 15.400,00.-TL 12.900,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Ekonomi Bakanlığı , URGE - Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme Projesi 17. UR-GE.040 15.06.2017 tarihli ve 201/29 No'lu  3 YIL Devam Ediyor  
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
Projenin genel amacı, bu KOBİ’lerin kurumsallaşma çabalarını destekleyip uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan sürdürülebilir ihracat stratejileri geliştirmelerini ve uluslararası işbirliklerini çeşitlendirerek yeni pazarlara girmelerini sağlamaktır. 4.800.000,00.-TL 3.600.000,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmet Alımı  YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ TR62/17/TD/0052 - 26/07/2017 1 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve 17025 olup ilk aşamada temel standart olan Kalite Yönetim Sisteminde 2015 versiyonuna geçiş yapıldı 15.000,00.-TL 15.000,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - UYGULAMALI AB HAREKETLILIK PROJELERI PROJE DÖNGÜSÜ EGITIMI AB Proje Yazma Eğitimi TR62/17/TD/0182- 25/12/2017 1 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
Geçimi Tarıma ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde AB Standartlarında Üretim artısı oluşacaktır.Sosyal Politika ve insan Kaynaklarının Geliştirilmesi sağlanacaktır. 15.000,00.-TL 15.000,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
ORTAK GİRİŞİM PROJELERİ
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Çig Süt Üretiminde Iyi Hijyen Uygulamalarının ve Kalitenin Saglanmasına Yönelik Bilgi Alt Yapısının Gelistirilmesi Projesi ÇİG SÜT ÜRETİMİNDE IYİ HİJYEN UYGULAMALARININ VE KALİTENİN SAGLANMASINA YÖNELİK BİLGİ ALT YAPISININ GELİSTİRİLMESİ PROJESİ TR62/14/KIRAP/0014 - 10/20/2014 / 12 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
Çiftçilerin, yasal normlara ve bunun sonucu olarak az maliyetle islenebilir kalitede çig süt üretimi gerçeklestirmeleri saglandı. 67.620,00.-TL 50.715,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
Çukurova Kalkınma Ajansı - Uygulamalı AB Hareketlılık Projelerı Proje Döngüsü Egıtımı AB Proje Yazma Eğitimi TR62/17/TD/0092 - 21/11/2017 / 1 AY  
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
Sosyal Politika ve insan Kaynaklarının Geliştirilmesi sağlanacaktır.Kırsal Kalkınmaya yarar sağlanacaktır. 15.000,00.-TL  15.000,00.TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Yürütülecek olan projelere uygun konularda verilecek eğitimler Avrupa standartlarında olacaktır.
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
SODES - Çiftçiyim Anneyim Kazancımla Güvendeyim   11/12/2013 / 6 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
  40.000,00.-TL 40.000,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
SODES - Tarımın Sultanları 2   10/15/2015 / -6 AY Tamamlandı
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
  60.000,00.-TL 60.000,00.-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
Proje Adı Konu Özeti Proje Durumu/No Son Durum
SODES- Hedef İhracat Ülkemi 2023 e Hazırlıyorum     genelsekreter@tarsustb.gov.tr
ÇIKTILAR TOPLAM BÜTÇE DIŞ KAYNAK İRTİBAT
  154.450,00,-TL 126.450,-TL genelsekreter@tarsustb.gov.tr
KAYNAK TOPLAMI 5.592.198,00.-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarsus Ticaret Borsası ÇKA ile borsacılıkta Türkiye'de bir ilke imza atıyor

Proje Başlangıç / Süresi

6/11/2014 / 12 AY

Kısa Adı / Numarası

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU PROJESİ / TR62/14/ÜRÇEP/0023

Çıktılar

Elektronik ortak satış platformu kuruldu ve faaliyete geçti

Üreticiler ürünlerini ortak satış platformunda pazarlamayı tercih etti Borsada vadeli işlem sayısı arttı

Borsada kurulu laboratuvarda yapılan analiz sayısı arttı Tüccarların satın aldığı ürün kalitesi nedeniyle borsa yönetimine yaptığı şikayetler azaldı

Tarsus Ticaret Borsası üyelerinin yıllık iş hacmi arttı Üreticilere ve borsa üyelerine elektronik ortak satış platformu tanıtım eğitimlerinin verilmesi sonucu ilçe halkının bilişim çağının tüm olanaklarından yararlanması sağlandı

Sağlıksız saklama sonucu oluşan ürün kaybı, aflatoksin gibi zararlılar azaltıldı

Uygulandığı İller

 

Uygulandığı Ülkeler

 

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

342508.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

256881.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

85627.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

aukansu@gmail.com

 

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarsus'ta Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Fizibilite Çalışması

Proje Başlangıç / Süresi

2/5/2015 / 3 AY

Kısa Adı / Numarası

TARSUS'TA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI / TR62/14/DFD/0022

Çıktılar

Tarsus Ticaret Borsası yetkililerinin katılımıyla yurt içi iş gezisi düzenlendi.

Tarsus TDİOSB kuruluşu ile ilgili tüm tarafların katılımı ile bir danışma toplantısı düzenlendi.

TDİOSB teknik altyapı ihtiyacı, bölgede yer alması öngörülen sektörler ve kapasiteleri , Tarsus’ta tarımda ihtisaslaşmayı teşvik edecek sistemlerin kurulabilmesi için birer araştırma hazırlandı.

Uzmanlar tarafından bir eylem planı hazırlandı

Uygulandığı İller

 

Uygulandığı Ülkeler

 

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

67220.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

66220.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

1000.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Yeniden Yapılanma ( BPR- Business Process Reengineering) Egitim ve Danısmanlıgı

Proje Başlangıç / Süresi

8/29/2016 / 1 AY

Kısa Adı / Numarası

YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI / TR62/16/TD/0025

Çıktılar

Proje 1 hafta içinde başlayacaktır.

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

15.000,00 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

12.900,00 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

2.500,00 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Çig Süt Üretiminde Iyi Hijyen Uygulamalarının ve Kalitenin Saglanmasına Yönelik Bilgi Alt Yapısının Gelistirilmesi Projesi

Proje Başlangıç / Süresi

10/20/2014 / 12 AY

Kısa Adı / Numarası

ÇİG SÜT ÜRETİMİNDE IYİ HİJYEN UYGULAMALARININ VE KALİTENİN SAGLANMASINA YÖNELİK BİLGİ ALT YAPISININ GELİSTİRİLMESİ PROJESİ / TR62/14/KIRAP/0014

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Çıktılar

Çiftçilerin, yasal normlara ve bunun sonucu olarak az maliyetle islenebilir kalitede çig süt üretimi gerçeklestirmeleri saglan

 

Kalite ve hijyen parametrelerine uygun çig süt üretiminden dolayı islenebilir süt veriminde artıs saglandı

 

Verim artısı ile beraber ekonomik seviyelerinde artıs meydana geldi.

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

67620.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

50715.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

16905.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Çiftçiyim Anneyim Kazancımla Güvendeyim

Proje Başlangıç / Süresi

11/12/2013 / 6 AY

Kısa Adı / Numarası

/

Çıktılar

 

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

SODES ( Sosyal Destek Programı )

Toplam Bütçe

40000.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

40000.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

0.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarımın Sultanları 2

Proje Başlangıç / Süresi

10/15/2015 / -6 AY

Kısa Adı / Numarası

/

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Çıktılar

 

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Toplam Bütçe

60000.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

60000.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

0.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 YILI PROJELERİMİZ

 

 

 1-      Projenin Adı:

Tarsus Ticaret Borsası Gençlere Işık Tutuyor

Basvuru Kodu: 2013-33-0356  Basvuru Tarih/Saat: 13-02-2014           04:52:00

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES Sosyal Destek Programı

Proje Süresi:                                                       3 Ay

Proje Başvuru Sahibi:                                       TARSUS TİCARET BORSASI

Proje Ortak 1:      TARSUS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BURO AMİRLİĞİ

Proje Ortak 2:      TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLİĞÜ

Proje Ortak 3:      TARSUS SUT URETICILERI BIRLIGI

Proje Ortak 4:      TARSUS SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI

Proje Toplam Bütçesi:                                     155.295 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                           131.975 TL

Eş finansman:                                                   23.320 TL ( TTB ve diğer ortaklar tarafından karşılanacaktır )

 

 2-      Projenin Adı:

Ailem varsa “BEN” varım

Basvuru Kodu: 2013-33-0379    Basvuru Tarih/Saat:  13.02.2014 12:26:00

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES Sosyal Destek Programı

Proje Süresi:                                                    5 ay

Proje Başvuru Sahibi:                                   Tarsus Ticaret Borsası   

Proje Ortak 1:                                                  Tarsus Süt Üreticileri Birliği

Proje Ortak 2:                                              Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Proje Ortak 3:                                              Tarsus Muhtarlar Derneği

Proje Ortak 4:                                              Tarsus Türk kadınlar Birliği Şubesi

Proje Toplam Bütçesi:                               147.950 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                     127.600 TL

Eş finansman:                                                20.350 TL (TTB ve diğer ortaklar tarafından karşılanacak)

 

 3-     Projenin Adı:

ILÇEMIZDE MEVCUT OLMAYAN GIDA ANALIZ CIHAZIN ALIMI

Basvuru Kodu:  Gecici_TR62/14/KIRAP/0007 Referans No: TR62/14/KIRAP/0016

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2014 yılı Mali Destek Programı, Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı e sunulmuştur.

Proje Süresi:                                                    8 ay

Proje Başvuru Sahibi:                                   TARSUS TİCARET BORSASI          

Proje Toplam Bütçesi:                                251.817 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                     150.000 TL

Eş finansman:                                                  101.817 TL (TTB tarafından karşılanacak)

 

Yazdır  

Whatsapp Elleme