Ticari kaynakların değişmesi, finansal argümanların çeşitlenmesi ve finansal yapının farklılaşması, sektörlerin ekonomik faaliyetlerinin ortaya çıkışını ve gelişimini de farklılaştırmıştır.

Bu süreçte ise Borsa; üyelerinin bu konularda olan ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Sektörlere Yönelik Faaliyetleri takip etmeyi hedeflemiştir.