MUAMELAT MEMURU
muamelat@tarsustb.gov.tr

Borsa Muamelat

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Borsa Muamelat Yönetmeliği'nde tanımlı faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu toplantılarını takip eder, üyelerin toplantılara devam durumlarını takip eder,

Yönetim kurulunun aylık ve yıllık faaliyetlerini ilgilendiren konularda gerekli bilgi ve belgeleri temin edip, taslak rapor halinde genel sekreterin değerlendirmesine sunar,

Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini takip eder, toplantılarını ve toplantılara dair çalışmaları takip eder,

Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütür,

Üyelerinin aidat yükümlülüklerinden doğan borç tahakkukunu ve tahsilatını yapar, borç durumlarının tebligatını ve takibini yapar, hukuk müşaviri vasıtası ile icra takibi işlerini yürütür.

Personelin özlük işlerinin yürütülmesinden, personel performanslarının yönetilmesinden sorumludur.

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Borsamız tarafından uygulanmakta olan yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmekten sorumludur.

Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması ve paydaşlarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur.