TESCİL MEMURU (Stopaj Sorumlusu)
tescil@tarsustb.gov.tr
stopaj@tarsustb.gov.tr

TESCİL MEMURU YRD.
tescil@tarsustb.gov.tr
stopaj@tarsustb.gov.tr

Tescil

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Tescil Yönetmeliği’ne uygun olarak tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiki analizlerin yapılarak yayınlanmasından sorumludur.

Borsaya dahil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescillerinin yapıldığı servistir.

Tescile intikal ettirilen alım satım beyannamelerinde (alivre ve vadeli olanlar dahil) firma unvanlarının, vergi bilgilerinin, birim fiyatının rayiç fiyatlara uygunluğu araştırılarak, imzaların doğruluğu incelenir ve eksik bilgiler tamamlatılır.

Gelir Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca zirai stopajının kontrolünden sonra, usulüne uygun bir şekilde tescil işlemi yapılarak ücreti tahsil edilir.

Teminat defterleri işlenerek, muhtasar yönünden borçlu firmalar takip edilir.

Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler kontrol edilir.