ACİL KARŞILAMA ( ZİYARET) EYLEM PLANI

Bu tip acil karşılaşılan ZİYARET karşılamalarında A, B ve C grubunda bulunan personeller ile aksiyon gerçekleştirilir.

A Grubunda bulunan personeller Genel sekreterin çağrısı üzerine 30 dakika içinde çağrıda istenilen yere gelecektir. Mazeret halleri mücbir sebep harici kabul edilmeyecektir.

B Grubunda bulunan personeller Genel sekreterin çağrısı üzerine 30 dakika içinde çağrıda istenilen yere gelecektir. Mazeret halleri mücbir sebep harici kabul edilmeyecektir.

Gruplara ayrılan ve görevleri tevdi edilen personeller sadece bu görevleri ile ilişkili olacaklardır. Diğer grup personellerinin iş ve görevlerine dahil veya müdahil olmayacaklardır. Değişikliği Genel Sekreter dışında hiçbir grup personeli kendiliğinden tevdi yapamaz.

GRUPLAR VE GÖREVLİ PERSONELLER

A Grubunda bulunan personeller, AFT, HİE, ED, AD,  kodları ile tanımlanmıştır.

B Grubunda bulunan personeller, EFG, MA, EK, OŞ, CD kodları ile tanımlanmıştır.

C Grubunda bulunan personeller, PA kodları ile tanımlanmıştır.

A Grubu Personeller,

Temizlik, elektronik iletişim, fotoğraf çekimi, çiçek , ikram (çay, kahve,tatlı-tuzlu yiyecek temini, yemek organizasyonu), ses sitemi, el ve yaka mikrofonu, ses kayıt vb.

AFT ve ED tatlı-tuzlu yiyecek temini, yemek organizasyonundan sorumlu

AD, MA temizlik ve çiçek , ikram (çay, kahve,tatlı-tuzlu yiyecek )

HİE, elektronik iletişim, fotoğraf çekimi, ses sitemi, el ve yaka mikrofonu, ses kayıt

A grubu personeller ihtiyaç halinde, acil olarak hizmet verecek eleman tedariki yapabilirler. (Komi, servis elemanı, güvenlik elemanı, transfer için araç temini vs.)

 

B Grubu Personeller

Karşılama, çiçek takdimi, transfer, hediye, plaket, rezervasyon,  konuklar arası irtibat,

MA kodlu personel A grubunda bulunan AD kodlu personellere yardımcıdır.

OŞ, CD kodlu personellerden mutlaka birisi acil ziyaretçi karşılamalarında bulunacak, konuklar arası irtibat bu kişi tarafından sağlanacak, ek görevi o an tebliğ edilecek.

EFG, EK, kodlu personellerden mutlaka birisi acil ziyaretçi karşılamalarında bulunacak ve karşılama anından önce hazır bulunacak. Hediye, plaket, çiçek takdimi vb. ‘ini hazırlamış olacaktır. Transfer işi bitene kadar ve organizasyon son buluncaya kadar faaliyetten ayrılmayacaktır.

 

C Grubu Personeller

Bu personeller ihtiyaç duyurulursa Genel Sekreter tarafından çağırılacaktır. Çağrılmaları durumunda OŞ, CD kodlu personeller ile aynı görevi icra edecekler.

Her halükarda izinli olan personel varsa, İlçe sınırları içinde olması halinde derhal Borsaya intikal edecektir. ( ilçe sınırları bakınız Tarsus Haritası)