Yıllık İzin Kullanma Formu İzinler bulunulan yıl içinde kullandırılır. Yıllık izinler genel olarak yılın 2. ayı ile 11. ayı içerisinde kullanılacaktır. Zorunlu bir durum olmadıkça, yılın 1 ve 12. Ayında da yıllık izin kullanılmaz. Seçimlerin olduğu yıllarda seçimden en az 2 ay önce yıllık izin kullanılmaz. İzinlerin Kullanımı; Yıllık izni 14 gün olanlar, yılın 2. Ve 5. Ayı ( 5. Ay dahil) içinde izinlerinin 6 gününü (cumartesi günü dahil) kullanmak zorundadır. Kalan 8 günü ise 9. Ve 11. Ayın içinde 2 parça halinde 4 er gün olarak kullanır. Prensip olarak pazartesi günü başlayacak izine cumartesi günü eklenir perşembe günü iş başı yapar. Yıllık izni 20 gün olanlar, yılın 2. Ve 5. Ayı ( 5. Ay dahil) içinde izinlerinin 8 gününü (cumartesi günü dahil) kullanmak zorundadır. Kalan 12 günü ise 7. Ve 10. Ayın içinde 2 parça halinde 6 şar gün olarak kullanır. İzinleri 8. Ve 9. Aylarda kullanmak isteyenlerin gün veya hafta olarak ard arda gelmesi veya çakışması durumunda öncelik çalışma yılı fazla olanındır. Yıllık izni 26 gün olanlar, yılın 2. Ve 6. Ayı ( 6. Ay dahil) içinde izinlerinin 10 gününü (cumartesi günü dahil) kullanmak zorundadır. Kalan 16 günü ise 7. Ve 11. Ayın içinde 2 parça halinde 8 er gün olarak kullanır. 8. Ve 9. Aylarda kullanmak isteyenlerin gün veya hafta olarak ard arda gelmesi veya çakışması durumunda öncelik çalışma yılı fazla olanındır. Aynı günlere veya haftaya rastlayan izinlerde kesinlikle iki personel birden izin kullanamaz. Arada bir haftalık çalışma günü dikkate alınarak izin kullanılır.